motyw projekt9.5 kobieta

O projekcie

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 pod tytułem Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu:

665 227,50 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 565 443,37 zł

Beneficjent projektu:

STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów

Czas trwania projektu:

Od 2018-06-01 do 2019-05-31

Adres biura projektowego:   

Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów 

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji przez minimum 91 osób z 181 osób dorosłych z terenu województwa podkarpackiego poprzez uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia, w tym osób w wieku 50+ i/lub o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa

Grupa docelowa projektu to 181 osób dorosłych, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w tym 109 osób stanowić będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

Planowane formy wsparcia:

Zad 1. Kursy zawodowe:

 • Kurs w zakresie badań nieniszczących dla 67 osób w tym:
  • wizualne VT 1+2 – 44 h,
  • penetracyjne PT 1+2 – 47 h,
  • badania magnetyczno-proszkowe MT 1+2 – 50 h,
 • Kurs: Spawanie MAG 135
  • I stopień – 152 h  dla 12 osób
  • II stopień – 112 h dla 12 osób
  • III stopień – 99 h  dla 10 osób
 • Kurs: Spawanie TIG 141 
  • I stopień – 112 h dla 12 osób
  • II stopień – 102 h dla 24 osób
  • III stopień – 111 h  dla 24 osób
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
  • IS – 4 h dla 10 osób
  • UDT – 8 h dla 10 osób

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem