Zapytania ofertowe

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. ”RZESZOWSKA Rafał Witek”, Plac Ofiar Getta 5, 35-002 Rzeszów.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/18/WK w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. 

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę tj. Centrum Szkolenia i Doradztwa MENTOR Edyta Materowska, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/18/WK na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów w ramach projektu „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0043/17-00

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem