motyw projekt9.5 kobieta

Zapraszamy do udziału w projekcie „Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” osoby dorosłe, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie województwa podkarpackiego zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i/lub w wieku 50+.

Rekrutacja prowadzona będzie na poszczególne kursy:

  1. Kurs badań nieniszczących: wizualne VT 1+2 – 23 osoby
  2. Kurs badań nieniszczących: magnetyczno-proszkowe MT 1+2 – 22 osoby
  3. Kurs: Spawanie MAG 135 – I stopień – 12 osób
  4. Kurs: Spawanie TIG 141 – II stopień – 12 osób
  5. Kurs: Spawanie TIG 141 – III stopień – 12 osób

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 31.07.2018 r. do dnia 14.08.2018 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt o numerze RPPK.09.05.00-18-0043/17-00 pod tytułem Wysokie kwalifikacje – droga do sukcesu zawodowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem